W państwie polskim najczęściej stosowana oraz najbardziej powszechną formą regulowania wzajemnej relacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem jest umowa o prace zwana także stosunkiem pracy. Zawierając umowę o prace możemy liczyć na szereg gwarancji oraz świadczeń ze strony pracodawcy - jest to więc dająca największe poczucia bezpieczeństwa forma zatrudnienia w naszym kraju. To w niej zawarte są zasady i warunki wzajemnej współpracy, prawa oraz obowiązki obu ze stron umowy, a także wysokość osiąganego wynagrodzenia oraz czas pracy. Oprócz umowy o pracę wyróżnić możemy także tak zwane elastyczne formy zatrudnienia, które cieszą się zwykle popularnością wśród studentów oraz pracowników małoletnich, kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz emerytów i rencistów.

Korzyści wynikające z zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

ubezpieczenie zdrowotneJak już wspomniano umowa o pracę nazywana także stosunkiem pracy to dająca największe poczucie bezpieczeństwa forma zatrudnienia. W zamian za świadczenie pracy w wyznaczonym terminie oraz miejscu i należyte jej wykonywanie pracodawca zapewnia bowiem swoim pracownikom ubezpieczenie zdrowotne, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego oraz płatnego okresu chorobowego jeżeli jest to poparte odpowiednia dokumentacją lekarską, bądź szpitalną. Wiele osób czasem czuje się jednak znużonych etatowymi obowiązkami i potrzebuje zmian w swoim życiu, jednak zdają sobie oni jednocześnie sprawę, że pracując na własny rachunek wszelkie kwestie takie jak ubezpieczenie zdrowotne lub opłacanie składki emerytalnej, czy też finansowanie urlopu będą tylko i wyłącznie spoczywały na ich własnych barkach. Są to dosyć spore wydatki, dlatego decyzję o porzuceniu etatu warto jest uprzednio bardzo dokładnie przemyśleć i rozważyć.

Pozostałe formy zatrudnienia

Do pozostałych nazywanych bardzo często elastycznymi form zatrudnienia w Polsce należą umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz b2b. W myśl przepisów prawa pracy osoby wykonujące tego typu działalność zarobkową nie są pracownikami. Od niedawna osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie maja jednak zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne oraz wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki za godzinę pracy co przedstawia się o wiele korzystniej z punktu widzenia pracownika.

Podczas wykonywania umowy o dzieło pracownikowi nie przysługuje ubezpieczenie zdrowotne ani prawo do urlopu - plusem takiego rozwiązania jest jednak fakt, iż zlecone mu zadanie do wykonania może on wykonywać w wybranym przez siebie miejscu oraz porze dnia. Stanowi to więc dobrą alternatywę na zajęcie dodatkowe, warto jednak wówczas rozejrzeć się za jakąś formą ubezpieczenia i wybrać na przykład prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki czemu nie będziemy wówczas narażeni na to,  że podczas np. chotoby zostaniemy bez środków do życia.